Basic Filipino Languages

Basic Filipino Languages

ENGLISH – FILIPINO

How are you? – Kumusta ka?

How many? – Ilan?

How much? – Magkano?

How? –  Paano?

I/We – Ako/Tayo

No – Hindi

Thank you – Salamat

Time – Oras

Welcome(greeting) – Mabuhay!

Bad – Masama

Beautiful – Maganda

You are beautiful – Maganda Ka

Cheap – Mura

Expensive – Mahal

Big – Malaki

Small – Maliit

Good afternoon – Magandang hapon

Good evening – Magandang gabi

Good morning – Magandang umaga

Good/Fine – Mabuti

Goodbye – Paalam

He/She – Siya

What? – Ano?

When? – Kailan?

Where? –  Saan?

Who? – Sino?

Why? Bakit?

Yes – Oo/Opo

You’re Welcome – Walang anuman

You – Ikaw

They – Sila

I love you – Mahal Kita

Please – Pakiusap

Up – Taas

Down – Baba

Left – Kaliwa

Right – Kanan

North – Hilaga

East – Silangan

South – Timog

West – Kanluran

Far – Malayo

Near – Malapit